Petr Pešek

Podnikatelské aktivity jednoho ze zakladelů firmy, tedy Petra Peška, odstartovaly rokem 2008, kdy vystavěl první Wi-Fi spojení proto, aby se mohl sdílet internet a data mezi sousedy. Tento tehdy ještě nevnímaný podnikatelský záměr přerostl v plně profesionální platformu telekomunikační sítě, jak ji dnes známe pod názvem netG2.

V roce 2012 přichází první zmínky o vzniku firmy pod názvem Diginex, která by měla vyvíjet celková komplexní řešení pro firmy z hlediska internetu a aplikace na něm běžící. Odstartovaly první pokusy o navazování spoluprací s ostatními talentovanými lidmi v oboru programování a síťové komunikace. Po několik neúspěšných pokusech se setkal s Lubošem Hubáčkem, tedy druhým ze zakladatelů, na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Paradoxem tohoto je, že se znají již od dob docházky na základní škole a jsou prakticky sousedé.

O nás

Luboš Hubáček

V roce 2006 tehdy ještě jako kluk z druhého stupně základní školy navštívil kurz tvorby webových stránek, který navždy změnil jeho život. Během střední školy se staral o údržbu několika on-line browsergames, kde se utvrdil ve svých znalostech tvorby webových aplikací. Postupem času stále zdokonaloval své schopnosti a později se naučil PHP na profesionální úrovni. Poté pracoval pro několik firem, které se zábývaly webdesignem. I zde získal cenné zkušenosti, které aplikuje při tvorbě vašich webových prezentací.

V průběhu studia prvního ročníku na Fakultě aplikovaných věd ZČU se znovu sešel s Petrem Peškem, se kterým na začátku roku 2015 založil technologickou firmu DIGINEX. Nyní se věnuje technickému směrování firmy na poli webových a cloudových technologií.